Beleidsverklaring Monks International

 

Het is de missie van Monks International om binnen de sector van matrastextiel toonaangevend te zijn op het vlak van kwaliteit en service. Daarbij willen we dat de klant ons ervaart als de gemakkelijkste firma om bij te kopen; een bedrijf dat steeds innovatief en altijd op maat werkt, met een milieubewuste aanpak.

Dat willen en kunnen we bereiken door:

 • voortdurend te luisteren naar de klant en exact te weten wat de behoeftes zijn.
 • de markt en de markt van de klant voortdurend te analyseren en te zoeken naar het juiste product waarmee de klant een groei kan realiseren.
 • voortdurend alert te zijn voor nieuwe toepassingen die het slaapcomfort verhogen.
 • nauw samen te werken met leveranciers en continu met hen in gesprek te gaan. Dat stelt zowel de leverancier als ons in staat om het steeds beter te doen.
 • te kiezen voor vlakke interne structuren, die een vlugge en vlotte communicatie toelaten.
 • een sterke kostenbeheersing te hanteren en verspilling zo veel mogelijk tegen te gaan.
 • flexibel te denken en plannen.
 • te blijven focussen op competentieverhoging.
 • maatschappelijk en ecologisch verantwoord te ondernemen.
 • schadelijke chemicaliën te elimineren tegen 2020, als deel van het ZDHC-programma (Zero Discharge of Hazardous Chemicals).
 • continu de ecologische impact van onze producten te verminderen, in samenwerking met leveranciers van chemicaliën en textielexperten.
 • voortdurend te streven naar een vermindering van ons energieverbruik, waarvoor we de nodige middelen ter beschikking stellen.
  • Bij de aankoop van nieuwe machines houden we rekening met het energieverbruik.
  • We gebruiken een monitorsysteem om ons energieverbruik in detail op te volgen.
  • We voorzien een opleiding voor onze medewerkers zodat ook zij de nodige acties kunnen ondernemen.
  • We zetten onze handtekening onder de energiebeleidsovereenkomst (EBO) en voeren elke nieuwe energiebesparende maatregel uit (stoomdrukverlaging, gebruik hernieuwbare energie, geprogrammeerd uitschakelen van verlichting en verwarming, ledverlichting…).
  • We denken toekomstgericht na over windenergie, zonne-energie, etc.
 • geen C8-water- en -olie-afstotende chemie meer toe te passen.
 • een doorgedreven analyse van ons afvalwater te maken. Dat doen we om de volgende redenen:
  • Om na te gaan of er schadelijke substanties werden gebruikt of gevormd tijdens het productieproces.
  • Om de goede werking te controleren van onze afvalwaterbehandeling. Dat doen we via de conventionele parameters, zoals COD, BOD, pH…
 • een Chemical Management System (CMS) in te voeren. Dat helpt ons om voortdurend te streven naar kwaliteitsverbetering en om de uiteindelijke ZDHC-doelstelling te halen tegen 2020.

 

Monks, 10 april 2018